LampenLicht.nl

Artikel

Begin 2015 kwam de behoefte van LampenLicht.nl in beeld bij Abacus. Na een wederzijdse kennismaking en uitgebreide demo van Qlik®, was de keuze voor QlikView en Abacus als Qlik Retail expertise partner snel gemaakt. Vervolgens werd in maart 2015 gestart met de implementatie van QlikView.

LampenLicht

 

De uitdaging was het ontsluiten van de data uit SAP Business One en diverse andere databronnen, waarbij de meertalige data afkomstig was vanuit meerdere internationale webshops. Om de juiste definities te kunnen bepalen en een correct datamodel op te bouwen was een nauwe samenwerking tussen Abacus en LampenLicht.nl als ook andere externe (data en hardware) partijen nodig. Dankzij deze nauwe samenwerking kon een eenduidig datamodel worden opgebouwd, dat als basis dient voor QlikView.

Download de referentiecase van LampenLicht.nl

 

De organisatie

LampenLicht.nl is onderdeel van de snel groeiende onderneming (FittinQ B.V.) met online shops voor verlichtingsartikelen in onder andere Nederland, België, Duitsland, Oostenrijk, Engeland, Ierland, Zweden, Italië, Frankrijk, Spanje en Polen.

FittinQ B.V. is opgericht in 2007. Het hoofdkantoor en centrale magazijn bevinden zich in Valkenswaard. Daarnaast is er een distributiecentrum in Hapert en customer servicevestigingen in Krefeld (Duitsland), Londen (Engeland), Parijs (Frankrijk), Barcelona (Spanje) en Krakau (Polen).

LampenLicht.nl is marktleider in Nederland in de online verkoop van verlichtingsartikelen. Het kernassortiment van circa 3.000 verschillende artikelen is uit voorraad leverbaar. De onderneming ontwerpt, produceert en verkoopt eigen armaturen en distribueert merken van derden.

“Dankzij QlikView zijn alle Exceloverzichten en handmatige werkzaamheden verleden tijd. Wij maken geen beslissingen meer op onderbuikgevoel of maandrapportages, maar op de real-time inzichten die QlikView ons biedt.” Ard Huisert, CMO bij LampenLicht.nl / Fittinq

 

De probleemstelling

De behoefte was duidelijk en simpel. Het ontbrak LampenLicht.nl aan inzicht. Met de enorme groei die het bedrijf doormaakt, zowel nationaal als internationaal, groeit ook de behoefte om een eenduidig en direct inzicht te hebben in de belangrijkste data.

De primaire behoefte was te weten wat de kosten, resultaten en rendement zijn van de marketinginspanningen die LampenLicht.nl verricht voor de webshops in de diverse landen. Het doel? Effectiever en beter inzetten van de marketingbudgetten en het realiseren van meer omzet en winst in de nationale en internationale webshops. Om dit te kunnen realiseren was eerst meer inzicht in zowel verkoop- als financiële data noodzakelijk.

Secundaire behoefte ligt in het ontsluiten van verkoop en financiële data uit SAP, Magento en andere interne pakketten.

 

Inzicht en consistentie in verkoopdata

LampenLicht.nl maakt gebruik van zowel het Verkoop- als Financieel QlikView dashboard dat door Abacus is ontwikkeld. Het grote voordeel is dat ze hiermee een vliegende QlikView start konden maken, waarbij er maatwerk is toegevoegd aan deze dashboards op basis van de wensen en behoeften van Lampenlicht.nl.

Het verkoopdashboard biedt medewerkers van Lampenlicht.nl een eenduidig inzicht en overzicht in de verkopen en marges van de nationale en internationale webshops, afgezet tegen de kosten. Medewerkers hebben hierdoor direct inzicht in de online performance en financiële resultaten van de organisatie, tot op klant- en productniveau.

Voorheen moest de verkoopdata uit diverse bronnen worden gehaald en was bijsturing pas mogelijk na ontvangst en analyse van de maandrapportages. Met QlikView kan LampenLicht.nl real-time analyses tot op detailniveau doorvoeren en waar nodig direct anticiperen en bijsturen.

 

Internationale boekhoudingen in één overzicht

Met vestigingen in elf landen in Europa is consistentie, inzicht en vergelijk van de juiste financiële data essentieel. Dat is precies wat het financiële dashboard Lampenlicht.nl biedt. Alle financiële data tot op boekingsregelniveau is vertaald naar eenduidige, internationale boekingsregels. Hierdoor is het mogelijk de administraties van alle “LampenLicht.nl landen” onder te brengen in één financieel dashboard, waarin deze kunnen worden bekeken, vergeleken en geanalyseerd op basis van kostenplaatsen, debiteuren/crediteuren, grootboeken en dagboeken. Het dashboard biedt inzicht in: balans, verlies- en winstrekening, grootboekmutaties, omzet-kosten analyse, debiteuren-crediteuren analyse en cashflow analyse.

“We sturen met behulp van het verkoopdashboard in QlikView nu dagelijks bij op o.a. marges per productgroep per land. Daar stemmen we onze campagnes direct op af, wat leidt tot betere resultaten.”Ard Huisert, CMO bij LampenLicht.nl / Fittinq

 

Verbeteren van de marketing effectiviteit

Primaire behoefte voor Lampenlicht.nl was het verkrijgen van inzicht in de effectiviteit van de marketinginspanningen. Omdat de data volledig verspreid stond (Google Analytics, Magento, SAP en andere externe databronnen) was er geen eenduidig inzicht in de omzetdoelstellingen, marketingbudgetten, gerealiseerde marketingkosten, conversies en rendement. LampenLicht.nl en Abacus hebben nauw samengewerkt aan de ontwikkeling en realisatie van een marketingdashboard waarin al deze onderwerpen zijn ondergebracht. De basis voor het verbeteren van inzicht werd gevormd door het definiëren van omzetdoelen per land, webshop, productgroep, verkoopperiode en hier vervolgens de marketingbudgetten nauwkeurig op af te stemmen.

Dit heeft ertoe geleid dat Lampenlicht.nl nu tot in detail kan analyseren en vergelijken wat de inspanningen per online en offline marketingkanaal, per campagne, per land en per webshop opbrengen.

Het biedt de mogelijkheid dagelijks in te spelen op het rendement van de diverse offline en online kanalen, zodat LampenLicht.nl een effectievere inzet van de marketingbudgetten kan behalen, marketingkosten omlaag kan brengen en de omzetten van de internationale webshops kan vergroten.

 

Meer rendement uit data: wat levert het op?

Na een periode van zaaien en ontwikkelen, wordt op dit moment gewerkt aan additionele wensen wat betreft de drie dashboards om tot nog gedetailleerdere inzichten te komen. Met de definitieve ingebruikname van de dashboards in QlikView is ook de tijd van oogsten aangebroken.

LampenLicht.nl ondervindt nu al de voordelen van het inzicht en de analysemogelijkheden die het financiële- en verkoopdashboard bieden. Het levert een behoorlijke efficiencyslag op voor de interne bedrijfsprocessen welke kostenbesparingen en omzetverbeteringen met zich meebrengen. Daarnaast is er het real-time inzicht dat er nooit is geweest met de bijbehorende mogelijkheden om direct bij te sturen waar nodig. Niet alleen in Nederland, maar over alle internationale webshops heen.

Het primaire doel van het gehele traject was inzicht in de marketingbudgetten, effectiever inzetten van deze budgetten en hierdoor internationale groei kunnen realiseren. Met de ontwikkeling van het marketingdashboard heeft LampenLicht.nl een uniek inzicht in deze data. Dagelijks worden de marketinginspanningen bijgestuurd op basis van QlikView analyses. Met deze inzichten kan LampenLicht.nl “in control” werken aan verdere Europese groei.

 

Next steps

Op dit moment wordt er door de betrokken afdelingen al actief gewerkt met QlikVIew en wordt dagelijks bijgestuurd aan de hand van inzichten die de dashboard verstrekken. De komende periode gaat Lampenlicht.nl QlikView volledig integreren in de organisatie, waarbij alle medewerkers op operationeel niveau (gedeeltelijk) toegang krijgen tot de QlikView dashboards.

Ook zijn er nog wensen om data en KPI’s omtrent de logistieke processen en klantenservice onder te brengen in QlikView. Op deze wijze worden Excel rapportages compleet overbodig en is QlikView het platform binnen Lampenlicht.nl dat de organisatie inzicht brengt en waarop medewerkers beslissingen nemen en bijsturen.

 

Ard Huisert, CMO, LampenLicht.nl / Fittinq

“Dankzij QlikView zijn alle Exceloverzichten en handmatige werkzaamheden verleden tijd binnen onze organisatie. Wij maken geen beslissingen meer op onderbuikgevoel of langverwachte maandrapportages, maar op de real-time inzichten die QlikView onze medewerkers biedt.
Onze financiële afdeling werkt naar volle tevredenheid met het financiële dashboard. En tevens geeft het dashboard het MT dagelijks inzicht in de financiële situatie.

Samen met marketing en verkoop stuur ik dagelijks campagnes, acties en prijzen bij op basis van de inzichten die het verkoopdashboard ons per productgroep biedt. Dit heeft directe (positieve) gevolgen op de financiële resultaten.
Het marketingdashboard geeft ons de mogelijkheid alle ingezette communicatiekanalen op waarde te beoordelen. We hebben direct inzicht in onze realisatie in marketingkosten t.o.v. het gestelde budget. Maar ook wat de ROI, ROAS, en (ondersteunende) conversie per kanaal, per land is. Hierdoor zullen we in de (nabije) toekomst onze marketingkanalen vele malen effectiever kunnen inzetten.

QlikView maakt na deze korte periode al een ontzettend belangrijk onderdeel uit van onze organisatie. Dit zal de komende tijd alleen nog maar gaan groeien. Ik verwacht dat we zowel intern voordelen zullen gaan behalen met Qlikview door middel van tijdwinst, kostenbesparingen en optimalisatie van processen. Als ook een toename van de internationale verkopen door inzet van effectievere marketing.”

 

Erik Greefhorst, CEO, Abacus

“De samenwerking met LampenLicht.nl is er één van kansen en uitdagingen. Uitdagingen op het gebied van infrastructuur en ontsluiten van vele (internationale) databronnen. Kansen door het unieke marketingdashboard dat samen met LampenLicht.nl is ontwikkeld. Met deze inzichten kan LampenLicht.nl naar verwachting enorme (financiële) slagen maken en de enorme groei continueren. De ontwikkelingen in QlikView blijken een voorwaarde te zijn geweest om verder te kunnen werken aan groei in Europa.

Nog steeds werken we gezamenlijk aan de uitbreiding en verbetering van de dashboards. Deze prettige samenwerking gaan we de komende periode voortzetten, waarin we met onze wederzijdse kennis en kunde het optimale rendement uit data halen voor LampenLicht.nl”