Het Goed

Artikel

Het Goed had reeds ervaring opgedaan met QlikView®. Ruim 1,5 jaar lang verkreeg Het Goed inzicht in haar verkoopdata middels QlikView. Gedurende die periode groeide de behoefte om ook zelf met de data aan de slag te gaan. Daarnaast wilde men meer data ontsluiten, additionele KPI’s in kaart brengen en deze delen binnen de organisatie. Daarom werd eind 2015 de keuze gemaakt aan de slag te gaan met het self-service BI platform Qlik Sense®.

Het Goed

 

Abacus heeft voor Het Goed de benodigde data ontsloten uit het Point-of-Sale pakket RetailVista en het bijbehorende datamodel opgezet. Dit heeft geresulteerd in een verkoopdashboard in Qlik Sense, waarmee Het Goed direct inzicht heeft in verkoop KPI’s als omzet, marge en kosten.

Download de referentiecase van Het Goed

 

De organisatie

Het Goed telt momenteel 26 kringloopwarenhuizen. Die worden aangestuurd door het servicekantoor in Emmeloord. De missie van Het Goed is spullen én mensen een tweede kans geven. In de kringloopwarenhuizen maken ze werk van hergebruik van gebruikte spullen welke zorgvuldig gesorteerd worden. Het gaat om producten als kleding, dekens, schoenen, huisraad, meubels, fietsen, speelgoed, boeken en elektronica.

In totaal zamelt Het Goed elk jaar 20 miljoen kilo textiel en huisraad in. Ruim 80 procent daarvan wordt hergebruikt. Ook biedt Het Goed passend werk aan mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. In de kringloopwarenhuizen van Het Goed kunnen zij op een laagdrempelige manier weer ervaring opdoen, waardoor ze een grotere kans hebben om een baan te vinden bij een regulier bedrijf.

“We zijn ontzettend blij dat we de stap naar Qlik Sense hebben gemaakt. Nu kunnen we onderbouwde beslissingen nemen op basis van data analyses in plaats van onderbuikgevoel.”Ina Renkema, Hoofd administratie en bedrijfsbureau bij Het Goed

 

Self Service Business Intelligence

Het Goed maakt vervolgens gebruik van Qlik Sense op de manier waarop het bedoeld is. Zelf aan de slag gaan met data en datavisualisaties. Naast het verkoopdashboard is inmiddels ook een financieel dashboard in ontwikkeling, hiermee krijgt ook de financiële afdeling direct inzicht in haar benodigde data. Tenslotte wordt er een goederendashboard ontwikkeld.

Abacus ondersteunt Het Goed waar nodig. De gecertificeerde Qlik Sense consultants helpen hen verder op weg daar waar vragen zijn op het gebied van data ontsluiten of de opbouw van het datamodel.

Ook zijn Qlik Sense users van Het Goed aangesschoven bij de training “Optimise your visualizations with Qlik Sense” bij Abacus. Door de tips en trucs meegegeven door Qlik en de ruggespraak tijdens de training met de consultants van Abacus, zijn er weer nieuwe Qlik Sense inzichten verkregen.

“Geen wekelijkse of maandelijkse statische rapportages meer. Qlik Sense biedt ons morgenochtend de volledige verkoopinzichten over vandaag. Waardoor directe bijsturing mogelijk wordt gemaakt.”Ina Renkema, Hoofd administratie en bedrijfsbureau bij Het Goed

 

Inzicht in winkelperformance

Qlik Sense biedt met onder andere het verkoopdashboard medewerkers een eenduidig inzicht en overzicht in de verkopen en kpi’s van alle winkels, afgezet tegen de eigen prestatie en Het Goed breed. Een ideale manier om prestaties met elkaar te vergelijken.

Voorheen moest de verkoopdata uit diverse bronnen worden gehaald, als dump naar Excel worden geëxporteerd  en was bijsturing pas mogelijk na ontvangst en analyse van de week- of maandrapportages. Met Qlik Sense kan Het Goed analyses tot op detailniveau doorvoeren en waar nodig direct anticiperen en bijsturen.

Gebruikers zijn vanaf nu op de hoogte van de meest recente cijfers, hebben meer inzicht en kunnen gericht sturen op financiële prestaties. Bovendien hoeven eindeloze versies van Excel niet meer de wereld worden rondgestuurd en worden medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de data ontzorgd, omdat de gebruikers zelf aan de slag kunnen met de data en analyse ervan.

 

Beleving van Qlik Sense binnen de organisatie

Er was binnen Het Goed reeds ervaring met QlikView, maar met de implementatie van Qlik Sense is de mogelijkheid ontstaan zelf dashboards en visualisaties te bouwen. De Qlik Sense users binnen Het Goed ervaren Qlik Sense als zeer gebruiksvriendelijk en gemakkelijk onder de knie te krijgen. De ontwikkeling van nieuwe dashboards en inzichten gaat dan ook in een snel tempo verder en profiteren steeds meer medewerkers van de voordelen van Qlik Sense.

Na de ontwikkeling van enkele dashboards is Het Goed nu gestart met het creëren van een groter draagvlak binnen de rest van organisatie, om zo optimaal rendement uit de data inzichten te kunnen behalen. Zo worden bedrijfsleiders intern opgeleid tot Qlik Sense users, waarbij ze dagelijks inzicht krijgen in hun eigen verkoopresultaten, afgezet tegen de andere winkels. Dit biedt bedrijfsleiders de mogelijkheid hun eigen vragen zelf te beantwoorden en direct bij te sturen waar nodig.

 

Ina Renkema, Hoofd administratie en bedrijfsbureau, Het Goed

“We zijn ontzettend blij dat we de keuze voor Qlik Sense hebben gemaakt. Nu we beschikking hebben over deze Self Service BI-tool gaat een wereld vol nieuwe mogelijkheden voor ons open. We werken nog dagelijks aan nieuwe en mooiere visualisaties  welke we ook beschikbaar willen gaan stellen voor de bedrijfsleiders van de winkels.

De plannen voor nieuwe dashboards in Qlik Sense liggen al op tafel. Hier gaan we focussen op onze goederen en vraagstukken rondom HR. Zo kunnen we straks alle afdelingen van de organisatie een eenduidig inzicht in de data bieden, kunnen we efficiënter te werk gaan en slimme en onderbouwde beslissingen nemen in plaats van beslissingen te nemen op onderbuikgevoel.”

 

Frank Kuyken, Accountmanager, Abacus

“Het Goed is het ultieme voorbeeld van wat Qlik Sense kan betekenen voor een organisatie. Na de opstart samen met Abacus, zijn de medewerkers zelf aan de slag gegaan met het bouwen van de gewenste dashboards en visualisaties, gebaseerd op initiatieven van het Management team of op basis van de vraag vanuit de organisatie. Inmiddels zijn de Sense users zeer bedreven in het bouwen van nieuwe inzichten. Wij ondersteunen slechts daar waar nodig. Self-Service BI op en top. ”